Втори преходен период на Древен Египет

Вторият преходен период в историята на Древен Египет (1715 — ок. 1554 пр.н.е. обхваща времето на XV—XVII династии.

Това е времето след Средното царство на Египет и началото на Новото царство. Периодът е най-известен с появата на хиксосите в Египет.

Портал
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.