Втори преходен период на Древен Египет

История на Древен Египет
Периоди
Династии
0 - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Птолемеи

Вторият преходен период в историята на Древен Египет (1715 — ок. 1554 пр.н.е. обхваща времето на XV—XVII династии.

Това е времето след Средното царство на Египет и началото на Новото царство. Периодът е най-известен с появата на хиксосите в Египет.

Портал
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.