Второ пришествие на Христос

(пренасочване от Второто пришествие)


Второто пришествие на Христос или Парусия (на гръцки [Δευτέρα] Παρουσία – [второ] идване, пристигане, присъствие) обозначава в християнската религия идеята за завръщането на Иисус Христос на земята в края на човешката история и идването на Божието царство. Второто пришествие се свързва често и със Страшния (последния) съд.

Страшният съд, изображение върху дърво, картина от Фра Анжелико, (1451 – 1453)

Библията не посочва конкретен ден, в който Второто пришествие ще настъпи, но дава ясни знаци и събития, които го предшестват. Целта на второто пришествие е да се установи Божието царство на земята и вече да няма болка, скръб и глад.

Библията казва, че Христос ще дойде за втори път. Но в нея са дадени две различни версии за идването му. Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че Христос ще дойде на Земята (в плът) е лъжесвидетел и Антихрист.

Библията споменава идване „върху небесните облаци“; „И ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци със сила и голяма слава“ (Мат. 24:30).

Първото идване на Христос също се е очаквало на облаците, поради думите на Данаил. Но знаем, че това бе символично. В Откровение Библията обяснява значението на „Облаците“ (Отк. 17:15); Ангелът показва на Йоан, че това са „Облаци от свидетели“, което символизира подготвените (отделените от мръсната вода), които са с чисти сърца и първи ще разпознаят и последват Господа на Второто Пришествие.[1]

Откровение 19 глава описва как това дете израства и е преследвано от управниците на този свят; Описва „сватбата“ му и неговата „невеста“: „Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила... Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца“ (Откровение 19:7,9). Исус казва, че вярващите (Християните) ще бъдат поканени на сватбата. Но ако те не пожелаят да дойдат, Бог ще изпрати Ангелите да съберат гости от улиците (от други религии или невярващи). „1 И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: 2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.“ (Матей 22:1 – 14.) Това отново ни напомня, че както вярващите Фарисеи не приеха Исус, сега вярващите Християни, също може да се обърнат срещу Второто Пришествие. Затова, колкото и да са вярващи, те ще заслужават думите, „Махнете се от мене, вие, злодеи“: „В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име? И не правехме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: Аз никога не Съм ви познавал; махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие!" (Матей 7:22 – 23).

Други Пророчества за Второто ПришествиеРедактиране

Освен Библейския поглед за Второто Пришествие, може да се обърнем и към по съвременните пророци, като Нострадамус и други. Или както самата Библия казва, наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците." (Амос 3:7). Библията и Нострадамус се допълват в своите предсказания. Според Нострадамус, тази месиянска личност ще се роди на Изток, ще бъде Миротворец и силно преследван „Нов религиозен лидер“, който „ще обединява религиите срещу Червеното (комунизма)“, ще е свързан с името „Мун“ и ще благославя стотици хиляди семейства.[2]

БележкиРедактиране

Външни препраткиРедактиране