Ефузивни скали

(пренасочване от Вулканични скали)

Ефузивните (вулканични) скали са магмени скали, които се образуват от лава, застинала на земната повърхност, за разлика от интрузивните скали, формирани под повърхността. Изливането на лавата става или през сравнително малки отвори, при което се образуват вулкански конуси или по-големи по дължина пукнатини, т.нар. пукнатинни вулкани. Примерни ефузивни скали са липарит, риолит, диабаз, трахит, базалт, андезит.

След изливането си на повърхността лавата претърпява редица химически промени. В резултат на рязкото спадане на налягането от нея се отделя голямо количество газове напр. въглероден двуокис, серен двуокис, хлороводород, водна пара и др. Поради бързото спадане на температурата на лавата, скалите образувани по този начин са много фино кристалинни, а понякога и без кристални зърна, състоящи се само от стъкловидна маса.