Вулканологията е наука, която изучава вулканите, свързаните с тях явления и физичните, химични и магнитни свойства на лавата, магмата и скалите.

Описва и изследва не само процеса на изригване на вулканите, но има също за цел да прогнозира изригванията, подобно на земетресенията.

Вулканолозите са специалисти, които изучават процесите, произтичащи от изригването на вулканите.

Известни вулканолози редактиране