Възкресение

концепция за живо същество, което се връща към живот след смъртта
Вижте пояснителната страница за други значения на Възкресение.

Възкресение означава възвръщане към живота. Възкресението се представя образно като събуждане (например в Новия завет, Йоан 11:11–14). В преносен смисъл думата означава възстановяване на неща, които са били значително повредени, или на практики и действия, подновени, след като са били прекъснати. Възраждане е аналогична концепция, но използвана в социален и политически контекст, която означава духовно пробуждане, напредък на обществото. Някои вярват, че душата е реалният източник на нашето възкресение.

Като религиозна концепция възкресението се използва в два различни аспекта: вяра във възкресението на индивидуалните души, което е текущо и продължаващо (християнски идеализъм, осъзната есхатология) или вяра в еднозначното възкресение на мъртвите в края на света. Възкресението на мъртвите е стандартно есхатологично вярване в Авраамовите религии.

Библейската концепция за Възкресението

редактиране

Исус казва: „Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.“ 2 (І Сол. 4:16, Мат. 27:52). Исус нарича „мъртви“ хора, чиито тела са физически живи. Той има в предвид, че намирайки се далеч от любовта на Бог, те обитават в сферата на Сатанинското господство. Подобно, Исус порицава неверниците от църквата в Сардис: „Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.“ 3 (Откр. 3:1). Казвайки, че „който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее“ 4 (Йоана 11:25), Исус уточнява, че не трябва да се притесняваме за физическата си смърт, а за вечния си живот, който е в духовния свят и зависи от състоянието на духа и сърцето ни. Исус казва: „Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази.“ 6 (Лука 17:33).

Смъртта, причинена от Грехопадението

редактиране

Бог предупреждава Адам и Ева, "но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш" (Битие 2:17). Консумирайки Забранения плод те се отделят от Бог – умират духовно. Но физически те продължават да живеят. Физическата им смърт не е резултат от Грехопадението. Всеки човек трябва да развие духа и сърцето си във физическия живот, след което да отиде и живее вечно в духовния свят, който също е субстанциален, но от духовна (нетленна) субстанция, осезаема за петте ни духовни сетива. Затова Франчезо в послание от духовния свят описва, че на хората, които не са развили духа си, духовните сетива също не са развити; Затова, отивайки в духовния свят те живеят в тъмнина и страдание.[1] Не Бог определя мястото им в отвъдното. Собственият им начин на живот на земята определя тяхното духовно състояние.

Възкресението в Последните дни

редактиране

Кое в действителност се възкресява – духът или тялото? Оттук произтича теологически дебат в Християнството; фактическо или духовно е очакваното възкресение в Последните дни? Възкресение с духовни тела в Небето, или материално възкресение с възстановено физическо тяло? Повечето християни вярват, че Исус възкресва от мъртвите и се възнася на Небето. Четем в Библията как Исус им се явява минавайки през заключени врати. Следователно това не е материалното тяло, а както Библията казва, духовно тяло, което е нетленно и вечно.

Факт е, че Исус и възкресените светии не се разхождат между нас във физическия свят. Те са в духовния свят, с нетленни духовни тела. От друга страна, документирани случаи на завръщане към живота от клинична смърт, са пример за възкресение от типа на Лазар. Тялото му все още не е раградено. Духът се връща и той живее физически още определен брой години, след което умира и чак тогава отива в духовния свят.[2]

Нива на възкресение в Духовния свят

редактиране

Най-общо духовният свят може да се раздели на четири нива; Адът, Средни нива, Раят и Небесното Царство. Всяко от тях има стотици под-нива според състоянието на хората. Съществуват книги изпратени като послание от духовния свят, които описват с подробности живота там. Д-р Сан Хан Лии описва в осем книги срещите с различни личности от различни нива на духовния свят. В това число са Библейски личности, като Ева, Аврам, Исус, Апостолите; религиозни лидери, като Мохамед, Буда, Конфуций.[3] Описва и хора от ада, като Ленин, Сталин, Хитлер и др.[4] Как живеят? На какво ниво са? За какво съжаляват? Франчезо описва Ада и постепенното възкресение на хора от по-нисшите духовни сфери, към по-висши и светли нива.[1] Сведенборг, посещава духовния свят в сънищата си и описва всякакви ситуации. Антони Боржа описва подробно живота в Рая. Жителите му често слизат да помагат на хора от Средния духовен свят, но дори за тях процесът на възкресение е много труден. Раят не е Небесното Царство, а само преддверието му, където хората с добри сърца чакат за отварянето на Небесното Царство при Второто Пришествие на Христос.

На Възкресението е наречен булевард в София (Карта).

Вижте също

редактиране