Възпитателно училище-интернат

Възпитателно училище-интернат (абревиатура ВУИ) е специализирана институция в България за малолетни лица под 14 г. или непълнолетни лица на възраст 14 - 18 г., извършили противообществени прояви и престъпления. ВУИ е на подчинение на Министерството на образованието и децата се настаняват там по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или по Наказателния кодекс, глава „Особени правила за непълнолетните“. Дейността на възпитателните училища-интернати е уредена в „Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати“.

В България, в условията на социалистическата система, този тип държавни институции се наричат трудово-възпитателни училища (ТВУ) и са създадени с презумцията да бъдат възпитателна институция за малолетни и непълнолетни. През 1996 г. ТВУ-та са преименувани според Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, изм. ДВ. бр.110 от 30 декември 1996.[1] Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“ в местността Парка в гр. Ракитово[2] е пример за такова ТВУ, по-късно ВУИ, създадено през 1953 г., което продължава да съществува.

Настаняването във възпитателно училище-интернат е най-тежката възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.[3] В повечето случаи предложение за настаняване се дава до Районен съд на специално заседание на общинска Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни[3], с присъствие на детето и родителите му. Във всеки случай решение се взима от районния съд и се изпраща на местната комисия за привеждането му в изпълнение. Дори когато решението е тръгнало от местната комисия, районният съд трябва да го потвърди, за да бъде изпълнено.

Източници

редактиране
  1. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните // Държавна агенция за закрила на детето. Архивиран от оригинала на 2013-10-04. Посетен на 4 октомври 2013.
  2. Златко Желев. Животът отвътре в интерната „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово // dnes.bg, 10 април 2012. Посетен на 4 октомври 2013.
  3. а б ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.) // lex.bg. Посетен на 4 октомври 2013.

Външни препратки

редактиране