Възрастова структура на населението в България

Според данни на НСИ населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

Възрастова структура на населението според оценки на ООН през годините, по пол (мъже / жени):

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 през периода 2001 - 2011 г. на 1.2 през периода 2011 - 2021 година.

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_population.pdf

Под, във и над трудоспособна възраст

редактиране

Население под, във и над трудоспособна възраст през годините според данни на НСИ (към 31 декември 2009):[1]

Възрастови групи
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
1990 1 875 743 4 805 944 1 987 582
1995 1 598 254 4 745 424 2 041 037
2001 1 288 193 4 673 219 1 929 683
2005 1 143 164 4 814 112 1 761 474
2007 1 105 835 4 817 100 1 717 305
2008 1 099 948 4 805 893 1 700 710
2009 1 099 037 4 773 929 1 690 744

Население под, във и над трудоспособна възраст през годините според данни на НСИ (към 31 декември 2009, в %):[2]

Възрастови групи
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
1990 21.6 55.5 22.9
1995 19.1 56.6 24.3
2001 16.3 59.2 24.5
2005 14.8 62.4 22.8
2007 14.5 63.0 22.5
2008 14.5 63.2 22.3
2009 14.5 63.1 22.4
2010 14.6 62.7 22.7
2011 14.3 61.7 24.0
2012 14.4 61.8 23.8
2013 14.6 61.7 23.7
2014 14.8 61.1 24.1
2021

Средна възраст на населението

редактиране

Средна възраст на населението през годините според данни на НСИ:[2]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2021
40.4 40.6 40.8 41.0 41.2 41.4 41.5 41.7 41.8 41.9 42.7 42.8 43.0 43.2

Преброявания на населението

редактиране

Население по възраст според преброяванията на населението през годините (в %):[3]

0-14 г. 15-64 г. над 65 г.
1992 19.0 66.7 14.3
2001 15.3 67.9 16.8
2011 13.2 68.3 18.5
2021

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране