Външен скелет или екзоскелет – външна твърда обвивка („скелет“) при някои животни, имаща защитна и поддържаща (механична) функция. Това е в противовес на вътрешния скелет при животни като човека.

Много безгръбначни животнинасекоми, ракообразни и мекотели с черупка – имат външен скелет.

Изкуствен екзоскелетРедактиране

Хората са изобретили разнообразни изкуствени екзоскелети за защита и подпомагане, особено в битка. Елементи на екзоскелета се използват също за медицински и индустриални нужди. Човешките екзоскелети са често срещани в научната фантастика.