Върховен административен съд на Източна Румелия

Тази статия е за институцията в Източна Румелия. За съда в България вижте Върховен административен съд.

Върховният административен съд е държавна институция в Източна Румелия, която осъществява върховен съдебен надзор в държавата по прилагане на законите в административното правораздаване.

Тя разглежда като първа инстанция спорове във връзка с актове на централната администрация и окръжните съвети. Като втора инстанция може да преразглежда решения на окръжните административни съдилища.[1]

Върховният административен съд е създаден през 1879 година с Органическия устав на областта.[1] Закрит е след Съединението през 1885 година, когато функциите му са поети от Административното отделение на Върховния касационен съд на България.

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

  1. а б „Българските държавни институции 1879-1986“. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987 г. с. 55-56.