Върховен съд на Северна Македония

Върховният съд (на македонска литературна норма: Врховен суд) е най-високата съдебна инстанция в Северна Македония и конституционен орган, който е призван да обезпечава еднаквото прилагане на законите от съдилищата в страната. Юрисдикцията на Върховния съд се разпростира върху цялата територия на Република Северна Македония, а седалището му се намира в Скопие.

Върховен съд на Северна Македония
Врховен суд на Република Северна Македония
Modern Building in Skopje.jpg
Сградата на Върховния съд в Скопие
Информация
АбревиатураВрховен суд
Основан1991 г.
Типвърховен съд
ЮрисдикцияСеверна Македония
СедалищеСкопие
Езицит.нар. македонски, албански
Състав22 съдии
ПредседателФаик Арслани
Уебсайтwww.vsrm.mk

Според член 37 от Закона за съдилищата на Северна Македония сред изключителните прерогативи на Върховния съд е правото му:

 • да се произнася като втора инстанция по жалби срещу решенията на собствените си съвети, когато това е предвидено със закон;
 • да се произнася като трета и последна инстанция по жалби срещу решенията на апелативните съдилища в страната;
 • да решава по извънредни съдебни актове срещу влезли в сила решения на основните съдилища или срещу решения на своите съвети;
 • да решава спорове за компетентност между основните съдилища от районите на апелативните съдилища, да решава такива спорове между апелативните съдилища, да решава спорове за компетентност между Административния съд и други съдилища, както и между Висшия административен съд и друг съд, както и да разрешава прехвърляне на местни правомощия към тези съдилища;
 • да отсъжда по жалби на коя да е страна или участник в съдебния процес за накърнено право на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, в процедура, установена със закон пред съдилищата в Република Северна Македония, и съгласно принципите и правилата на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, и изхождайки от практиката на Европейския съд за правата на човека.

Съдиите от Върховния съд са организирани в четири специализирани съдийски отделения:

 • Отдел за наказателни дела;
 • Отдел за граждански дела;
 • Отдел за съдене в разумен срок;
 • Отдел за съдебна практика.

Своята дейност Върховният съд извършва чрез:

 • съветите;
 • сесиите на отделите;
 • общата сесия на отделите;
 • сесията на съдиите;
 • общата сесия.

ИзточнициРедактиране