Отваря главното меню

Вътрешната яремна вена (v. jugularis interna) събира кръвта от черепната кухина и от лицевата част на главата и шията. Тя започва от яремния отвор по основата на черепа, спуска се надолу по шията и се разполага встрани от вътрешната сънна артерия и по-надолу от общата сънна артерия. По своето протежение тя приема лицевата вена, чрез която приема кръвта от предната и задната повърхностна яремна вена, намиращи се под кожата на шията.

Вътрешна яремна вена
Gray562.png
Латински vena jugularis interna
Атлас Вътрешна яремна вена
Артерия вътрешна сънна артерия, обща сънна артерия
Начало Лицева вена   
Влива се в главово-мишнична вена
MeSH Jugular+Veins