Под понятието вътрешно море се подразбира море, което по естествен или изкуствен начин е отделено от Световния океан. Това отделение може да бъде частично или напълно, като във втория случай става въпрос за езеро.

Черно море е вътрешно море. Снимката е направена от изкуствен спътник на НАСА.

Типични вътрешни морета са например Черно море, Балтийско море, Червено море, Средиземно море. Те всички са свързани със Световния океан чрез проливи: Босфора и Дарданелите (Черно море), Категат (Балтийско море), Гибралтар (Средиземно море).