Вътрешно оплождане

физиологичен процес

Вътрешното оплождане (на английски: Internal Fertilization) е процесът, при който оплождането на яйцеклетката и бременността се случват в маточните тръби, а не в матката, както е нормалното при човека и много други видове.[1]

X-хромозоми (червени) и Y-хромозоми (зелени) в ембрионални стволови клетки на мъжки (X/Y) и женски (X/X) мишки.

Този процес е типичен за много животни, като например плъховете, зайците, мечките и хората. При вътрешното оплождане, сперматозоидите се въвеждат в женската репродуктивна система, където срещат яйцеклетката и я оплождат. След оплождането, зародишът се забелязва в маточните тръби, където се развива до стадий, при който може да се заложи в матката.

При човека и някои други видове животни, оплождането и бременността се случват в матката. Сперматозоидите се срещат с яйцеклетката в яйчникът, след което оплождената яйцеклетка се прикрепя към стената на матката и се развива там.

Вътрешното оплождане е една от най-разпространените форми на оплождане в животните, но не е толкова често при човека и други бозайници.

Механизми редактиране

При животните, които са се адаптирали към вътрешното оплождане, често има различни механизми за опазване на опложданите яйца и за грижа за младите. Например, някои видове като мечките и лисиците, имат дълъг бременностен период и грижат за малките си след раждането.

От друга страна, при някои животни, като например при рибите, мъжките изпускат сперматозоидите във водата, където женските риби ги срещат и се оплождат.

Вътрешното оплождане е важен елемент от различни научни изследвания, които имат за цел да разберат как функционира репродуктивната система при различни видове животни, както и да помогнат за подобряването на методите за изкуствено оплождане при животните.

Въпреки че вътрешното оплождане е рядко при човека, има случаи на маточни бременности, при които опложданата яйцеклетка не се залага в матката, а в друга част на репродуктивната система. Тези случаи могат да бъдат опасни за здравето на жената и изискват медицинско вмешателство.

Източници редактиране

  1. Askabiliologist.asu.edu. Internal Fertilization