Отваря главното меню

Главна дирекция за борба с организираната престъпност

(пренасочване от ГДБОП)

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а също и като ГД „Борба с организираната престъпност“, е специализирана полицейска оперативно-издирвателна служба на МВР за противодействие и неутрализиране на престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури. Дирекцията „Борба с организираната престъпност“ осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на регионалните звена по „Борба с организираната престъпност“ (БОП) по направлението на дейността.

Службата е създадена през 1990 г. и наследява Шесто управление на ДС – политическата полиция на комунистическия режим в България.

СтруктураРедактиране

Национална служба „Борба с Организираната Престъпност“ (НСБОП) с териториални подразделения в Областните дирекции на полицията (ОДП) – Регионални Звена за Борба с Организираната Престъпност (РЗБОП), след последните промени в Закона за МВР, става Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) в рамките на Генералната дирекция на полицията, а РЗБОП в страната са прекатегоризирани в сектори „БОП“ в рамките на ОДП.

Органи на ГД „Борба с организираната престъпност“ са офицерите, сержантите и извънщатните служители. Правомощията на извънщатните служители се определят от министъра на вътрешните работи.

ГДБОП изгражда за нуждите на своята дейност информационни фондове.

ДейностРедактиране

В изпълнение на задачите ГД „Борба с организираната престъпност“ извършва самостоятелно или съвместно с други специализирани органи оперативно-издирвателна, информационна и организационни дейности за противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с:

При изпълнение на функциите си органите на ГДБОП:

  • наблюдават, установяват и контролират лица и обекти, за които има данни, че са свързани с престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури;
  • провеждат оперативно-издирвателна дейност за изпълнение на функциите си и в зоната на граничен контрол;
  • съвместно с митническите органи осъществяват контролирани доставки;
  • събират, обработват и съхраняват информация за лица, дейности и факти, свързани с организираната престъпност;
  • предотвратяват и разкриват организирана престъпна дейност и участват в разследването ѝ;
  • използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със закон;
  • получават съдействие и организират прикриването на служители и тяхната дейност в държавни органи, организации и юридически лица по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Службите на МВР предоставят на ГД „Борба с организираната престъпност“ информация, свързана с организираната престъпност.

Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ събира, анализира, съхранява и предоставя информация за организираната престъпност и извършва прогнозна дейност съобразно своята компетентност.

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране