Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) (на английски: The Group of States against Corruption (GRECO) към Съвета на Европа е антикорупционна мониторингова организация със седалище в Страсбург, Франция. Учредена е на 1 май 1999 г. като разширено частично споразумение между 17 държави членки на Съвета на Европа. ГРЕКО, която е отворена не само за европейските държави, има 48 члена, включително и САЩ. От август 2010 г. всички членове на Съвета на Европа са и членове на ГРЕКО.


ГРЕКО
ГРУПАТА НА ДЪРЖАВИТЕ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Страни учредителки (01.05.1999):
Белгия, България, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Присъединили се впоследствие:
Албания (27.04.2001), Андора (28 януари 2005), Армения (20 януари 2004), Австрия (01.12.2006), Азербайджан (01.06.2004), Босна и Херцеговина (25.02.2000), Хърватска (12.02.2000), Чехия (02.09.2002), Дания (03.08.2000), Грузия (16.09.1999), Унгария (09.07.1999), Италия (06.30.2007), Латвия (27.07.2000), Лихтенщайн (1 януари 2010), Малта (11.05.2001), Монако (01.07.2007 г.), Молдова (06.28.2001), Черна гора (06.06.2006), Холандия (12.18.2001), Норвегия (6 януари 2001), Полша (20.05.1999), Португалия (1 януари 2002), Руската федерация (01.02.2007), Сан Марино (13/08/2010), Сърбия (4 януари 2003), Швейцария (7 януари 2006), Република Македония (10.07.2000), Турция (1 януари 2004), Украйна (1 януари 2006 г.), Великобритания (09.18.1999) и САЩ


Седалище: Съвет на Европа, Страсбург


Членове на бюрото: Драго Кос (Словения – Президент), Мартин Мрцела (Хърватия – Вице Президент), Едмонд Дунга (Албания), Димитриос Гизис (Гърция), Матиас Кортес (Германия), Ричард Роджърс (САЩ), Георги Рупчев (България)

Изпълнителен секретар: Волфганг Рау

Корупционен индекс по държави, 2010 г.
ГРЕКО
Council of Europe Agora building in Strasbourg.JPG

ЦелРедактиране

Целта на организацията е да подобри капацитета на своите членове за борба с корупцията чрез мониторинг на спазването на стандартите на Съвета на Европа за борба с корупцията посредством динамичен процес на взаимно оценяване и партньорски натиск. Той помага за идентифициране на пропуски в националните политики за борба с корупцията, с цел да се стимулират нужните законодателни, институционални и реални реформи. ГРЕКО не разполага с мандат за оценяване на възникналите корупционни практики в отделните държави членки. Други организации/органи са по-добре подготвени да се справят с този важен въпрос. Широко известен пример е "Прозрачност без граници (TI), която издава годишен индекс за нивото на корупцията (CPI) – класиране на повече от 150 страни според възприетите нива на корупция, получени от експертни оценки и проучвания на общественото мнение.[1] За първи път корупционния индекс беше публикуван през 1995 г., за България – през 1998 г. Индексът представлява съвкупност от мненията на тези, които вземат ключовите решения в областта на инвестициите и търговията. Важна последица от публичното оповестяване на Корупционния индекс е, че той съдейства за формиране на обществена чувствителност по отношение на корупцията и допринася за оказване на натиск върху управляващите.

ОИСР, ООН, Интерпол, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка са били свързани с подготвителната работа по създаването на ГРЕКО. Необходимостта от ефективни механизми за наблюдение в тази област е широко възприета от тези организации, допринесли за дискусиите, проведени под егидата на Съвета на Европа, което в крайна сметка доведе и до създаването на ГРЕКО.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране

Group of States against Corruption – GRECO