Габра (река)

река в България

Габра е река в България, Софийска областобщина Елин Пелин, ляв приток на река Лесновска. Дължината ѝ е 25,3 km. Наречена е така, тъй като извира от местности, обрасли с габрови гори. През 1934 година името на реката е дадено и на село Чукурово, през която тя тече.[1]

Габра
Gabra River winter 2021.jpg
река Габра в района на село Габра през зимата на 2021
Общи сведения
Местоположение Лозенска планина, Вакарелска планина
Софийска котловина
Дължина 25,3 km
Начало
Място връх Габровец, Вакарелска планина
Устие
Място река Лесновска

Габра започва с два потока на около 1000 m надмоска височина. Левият извира под връх Габровец, а десният - под връх Драгоевец. След като двата потока се съберат текат през местността Педучел, след която през 80-те години на XX век е образувано изкуственото езеро Тарторското, което се оттича през канал, който лъкатуши през територията на бившата мина Чукурово и стига село Габра от запад, от където навлиза в Чукуровската котловина. Пресича селото в бетонирано корито от запад на изток, като в края му реката завива на север-северозапад. Тук се влива и най-големият приток на Габра в Чукуровската котловина – Дъхчанец. В местността Банището река Габра образува блатиста зона, след която тече в ждрело между Лозенската планина и Вакарелските ридове. Малко преди клисурата в Габра се влива големият ѝ приток Суа Габра, който извира от склоновете на връх Мали Попов дел (1014 m). Под село Крушовица в река Габра се влива притокът Сърбол. Успоредно на Сърбол е притокът Върлия дол, който събора водите си под връх Конярника (800 m). Най-големият приток на река Габра е Брусов дол, който извира източно от гара Вакарел като мочурлив валог и тече на северозапад като силно се вдълбава до стотина метра между двата му бряга. Последният приток на Габра е Лесков дол, който се влива в нея малко след село Караполци. Оттук реката тече на север и се влива в Старата река на около 500 m източно от село Доганово.

От реките на Вакарелския рид река Габра има най-променлив наклон. Между изворите ѝ и Чукуровската котловина той е 250/00, в котловината 170/00, в ждрелото ѝ е 240/00, а от Побит камък нататък е 8,50/00. Средният ѝ наклон е 1720/00 при дължина от 25,3 km.

ИзточнициРедактиране

  1. Мичев, Николай, Петър Коледаров. „Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987“, София, 1989.