Гарнизон (на френски език -garnison) е войска, заемаща укрепен пункт за охрана и отбрана, както във военно, така и в мирно време.