Гевгелийският говор е български диалект от крайната югозападна група югозападни говори. Говори се в района на град Гевгели. На изток граничи с дойранския говор.[1]

Македонската диалектология го систематизира като част от солунско-воденския диалект на т. нар. македонски език.

Литература

редактиране
  • Иванов, Д. Гевгелийският говор. София, 1932.
  • Королов, Лари-Лабро Бележка за формите на лексемата „български“ в диалектите на Югозападна и Южна Централна Македония Македонски преглед, 2020, кн. 1 c. 145-148
  • Милетич, Любомир. Към особеностите на Гевгелийския говор. – Македонски преглед, VIII, 1932, кн. 1, с. 51 – 72.