Гейзерът е горещ извор, който периодично изхвърля вода над земята. Названието „гейзер“ произлиза от името на исландския извор Гейсир (от исландски: gjósa, „избликвам“) – един от първите, станали известни в Европа.

Гейзерът Гейсир в Исландия

Гейзерите се образуват само при определени хидрогеоложки условия, които са налице само на няколко места по света, поради което те са сравнително рядко явление. По света са известни около хиляда гейзера. Половината от тях се намират в Националния парк Йелоустоун в Съединените щати.

По принцип гейзерните полета се намират във вулканични райони, като самите гейзери възникват в резултат на близостта на магмата. Повърхностните води си проправят път до дълбочина около две хиляди метра, където достигат нагорещени скали. В резултат на това налягането на водата се повишава и тя кипи, като на повърхността избликват струи гореща вода и пара.