Гелиите (Gellier; Gellius) са римска фамилия (gens Gellia). Исторически са доказани от 3 век пр.н.е. като самнитко малко име. От 2 век пр.н.е. това име имат и римляни.

Известни с това име: