Генеалогията (от гръцки: γενεα, „семейство“; и λόγος, „знание“) е специализирана и спомагаща историческа дисциплина посветена на изучаването на родствените отношения между хората, историята на рода и произхода на индивида. Има за предмет проучване, изучаване и представяне на родствените отношения и произхода на индивида, представяйки ги и картинно чрез т.нар. родословно дърво, таблици или подходящо изчертани кръгови диаграми. Особено ценни и значими са изследванията, които освен информация от наследствено-правен характер, съдържат данни за отделните членове на рода в професионален, етнически, религиозен, образователен план и политическа активност.

Генеалогията е свързана с хералдиката, както и с други специални исторически дисциплини.

В по-широк смисъл под генеалогия се разбира науката за изучаване на произхода и взаимоотношенията не само в природата, но и при хуманитарните дисциплини. Примерно лингвистиката изучавайки произхода на думите съставя и обща картина за възникването на езиците, наричана Генеалогична класификация на езиците.

Генеалогията в България редактиране

В България е създадено Българско генеалогическо дружество „Родознание“[1], което е член на Международната федерация по генеалогия и хералдика. Дружеството издава тримесечно списание „Родознание Genealogia", чрез което се обсъждат теоретични въпроси на генеалогията, насърчават се краеведски изследвания, както и се дава информация за успехите на регионални генеалогически секции към дружеството.

Бележки редактиране

  1. Българската генеалогична федерация „Родознание“ Архив на оригинала от 2011-01-28 в Wayback Machine., основана през 1990 г. под името Българско генеалогично дружество „Родознание“.

Източници редактиране

  • Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева. Генеалогия или как да изследваме своя род. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2003, 222 с.
  • Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева. Генеалогия или как да изследваме своя род. София, Библиотека „Нов ден“, кн. 5, 1994, 159 с.

Вижте също редактиране