География на Северна Македония

Географска карта на Северна Македония.

Северна Македония е разположена в централната част на Балканския полуостров в югоизточна Европа с площ 25 333 км2. Граничи с Гърция (228 км), Косово (159 км), Албания (151 км), България (148 км) и Сърбия (62 км). Най-високата точка е връх Голем Кораб (2764 м н.м), разположен на Кораб планина.

РелефРедактиране

КлиматРедактиране

Климатът в Македония е преходносредиземноморски със средна температура за януари от 1 до 5 °С, за юли от 22 до 25 °С. Средногодишните валежи са между 400 – 600 мм.

ВодиРедактиране

РекиРедактиране

Най-голямата река е Вардар, нейни по-големи притоци са Пчиня, Брегалница, Черна.

ЕзераРедактиране

Трите най-големи езера са Охридско, Преспанско и Дойранското.

РастителностРедактиране

По данни от 1993 година, 39 % от територията на страната е заета от гори, следват – 25 % пасища, 24 % обработваемата земя, 2 % трайни насаждения.