Геоинформатиката е приложна наука за събиране, съхраняване и представяне на географска информация.

Основни задачи на геоинформатиката редактиране

  • Съставяне и поддръжка на база данни с географска информация.
  • Анализ и моделиране на данните.
  • Разработване и интегриране на софтуер за гореизброените.

Приложение редактиране

Геоинформатиката намира най-често приложение в производството на навигационни системи, където се ползва GPS-технологията за локализиране на обекти.