Георгий е православен духовник, за когото Иван Снегаров предполага, че е бил охридски архиепископ около 1616 година.[1]

Георгий
духовник
Роден
Починал
Религияправославие

Познат е единствено от една бележка, според която през 1617 г. монахът Цветан преписал октоих по „повелѣнї господара Гергїѧ, блаженнѣйшаго архипископоу на Пьрве Іоустинїѧне, всѣмъ бьлгаромъ, сръблемъ, Македониїи, Албанїи, Боснїи, Оугровлахїи и прочимъ дакїискимъ земълѣамъ патрїархъ и обладатель“.[2] Достоверността на тази бележка е съмнителна, тъй като ръкописът, в който се намира тя, датира едва от ок. 1830 г.[3] През 1615 година архиепископ на Охрид все още е Атанасий, а след 1616 година вече е Нектарий II.

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 195.
  2. А. П. Стоилов, Преглед на славянските ръкописи в Зографския манастир. – Библиотека (Приложение на „Църковен вестник“), 3, 1903, кн. 7-9, 136; Васил Кънчов, Св. Гора: Пътни бележки. – Библиотека (Приложение на екзархийския в-к „Новини“), 3, 1896, кн. 15, с. 7.
  3. Б. Райков, Ст. Кожухаров, Х. Миклас, Хр. Кодов, Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. С., 1994, 83 (№ 118).
Атанасий охридски архиепископ (около 1616) Нектарий