Георги Кантурски

български химик

Георги Любенов Кантурски е български химик, преподавател по стокознание, ръководител на катедра „Стокознание“в Стопанския факултет във Висшия институт за народно стопанство във Варна.

Георги Кантурски
български химик
Доцент Георги Кантурски.jpg
Роден
Починал
Дипломирани химици с професори от Софийски университет 1936 г. Георги Кантурски е четвъртият прав отдясно на последния ред

БиографияРедактиране

Роден е на 8 февруари 1913 година в град Кюстендил. През 1932 г. завършва с отличен успех Народната държавна смесена гимназия „Свети Неофит Рилски“ в родния си град и през същата година постъпва като студент по химия във Физико-математическия факултет на Софийския университет. След завършването си, Кантурски е назначен за химик към лабораторията на Софийската митница, а през 1938 г. постъпва като химик в лабораторията при Митницата на пристанището в Свищов.[1][4] През 1950 г. химическата лаборатория на Пристанището се превръща в поделение на Търговската Палата в България, а Георги Кантурски става ръководител на лаборатория при „Булгарконтрола“ в продължение на 10 години. Същевременно е и хоноруван преподавател по стокознание и технология на по-важните промишлени отрасли във ВФСИ „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Съпругата му Мара Матеева Николова – Кантурска (1911 – 1998 г.) е учителка по математика в Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“ (Икономически техникум) (1940 – 1956) и в Политехническата гимназия „Алеко Константинов“в гр. Свищов (1956 – 1961 г.)[2] През 1961 година заедно със семейството си Кантурски се преселва в град Варна. В резултат на успешно издържан конкурс е назначен за преподавател по стокознание на промишлените стоки във Висшия институт за народно стопанство (ВИНС), където през 1967 г. се хабилитира като доцент по стокознание. Той е първият преподавател, който преподава дисциплината „Опаковка на стоките“, а през 1966 година написва и първия учебник по тази дисциплина. Георги Кантурски е ръководител на катедра „Стокознание“ в периода 1968 – 1973 година.[3] Той осъвременява значително съдържанието на дисциплината стокознание, приближава я до най-новите за времето си международно известни курсове. За първи път са въведени основни понятия и икономически подходи в стокознанието като наука, даваща точни и пълни знания за стоките, за техния вид, произход, качество, начини на опаковане, съхранение и транспорт. Кантурски работи върху редица дидактически проблеми, свързани със спецификата на стоковедното обучение, с въвеждане на стандарти за производство, изпитване и контрол на стоките. Под негово ръководство колективът на катедрата организира и провежда през 1970 г. първата национална научна конференция с международно участие на тема „Актуални проблеми на стоковедната наука“. [4][7]Проведената конференция полага началото на редовно провеждане на научни конференции на всеки пет години, на които се обсъждат проблеми на стоковедната наука.

Кантурски има над 134 научни статии, публикувани в „Известия – Трудове“ на ВИНС, „Народностопански архив“ на ВФСИ, „Химия и индустрия“, „Природа“, „Хранителна промишленост“, „Стандарти и качество“. [5][9]Тематиката на публикациите му е разнообразна – изследване на синтетични миещи средства, изпитвания на проби от нетъкан текстил, прилагане на хидростатичен метод за определяне на относителното тегло на несмесващи се течности, прахов анализ на минерални торове и други.

БиблиографияРедактиране

УчебнициРедактиране

 • (в съавторство с Лука Йоцов и Иван Момчилов) " Стокознание", Ч.I, II С. Народна просвета 1950 – 51 г.; 1954 г.
 • „Въведение в технологията на по-важните промишлени отрасли“ – Свищов, ВФСИ, 1959
 • „Основи на стокознанието“ – Свищов, ВФСИ, 1959
 • (в съавторство с Калиопи Мутафова и Иван Ковачев)."Стоковеден анализ и контрол на промишлените стоки" – ВИНС Варна, издания 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1975, 1978
 • „Опаковка на стоките“ – ВИНС Варна, 1966
 • „Кратък курс по стокознание на материалите и машините“ ВИНС Варна, 1968

КнигиРедактиране

 • „Тъкани от нови текстилни влакна“ – Варна, Държ. изд. 1966
 • „Химически препарати за домакинството“-" – Варна, Държ. изд. 1967
 • „Полезни съвети за домакинята“ – Варна, Държ. изд. 1968
 • (в съавторство с А.Георгиев) „Материалознание“ (за промишлени стоки, строителни материали и хранителни продукти) С. Наука и изкуство, 1976
 • (в съавторство с колектив) „Справочник на стоковеда по промишлени стоки“ – Варна, Изд. Г. Бакалов, 1984 г.

ИзточнициРедактиране

 • „Химик по образование, стоковед по призвание“ (100 години от рождението на доц. Георги Кантурски) – сп. „Химия и индустрия“ 84 (2013 г.) стр. 9 – 12
 • Вълкова, Соня ; Аличкова, Венета – „История на българските митници 1879 – 2008“, посветена на 130-ата годишнина от създаването на българските митници, София 2009 г.
 • Тодоровски, Д. – „120 години университетско химическо образование в България“ – сп. „Химия и индустрия“ 81 (2010 г.), стр. 8
 • Кантурска, Ст. Г. – „Химикът от митническата лаборатория“-сп."Митническа хроника"-бр.5/2013 г.
 • Специалност Стокознание – традиции и перспективи ": Сборник доклади от кръгла маса, посветена на шестдесетгодишнината от създаване на специалността Стокознание в ИУ –Варна, 24 октомври 2008 г.
 • Желязкова, М. – „Научните изследвания по стокознание в Икономически университет –Варна, сп. ИЗВЕСТИЯ – издание на ИУ –Варна, 2016, том 10 № 4
 • “Стоковедната наука-традиции и актуалност" – Пленарен доклад на XIII Научна Конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на специалност „Стокознание“ в ИУ – Варна (18 – 19 октомври 2018 г.)
 • Алманах на ВИНС „Д. Благоев“ – Варна, 1921 – 1971 с. 61 – 64
 • Алманах на Икономически Университет –Варна, 1981 – 1994.
 • „75 години огнище на икономическа просвета“ – Юбилеен сборник на Икономически техникум –гр. Свищов, 1960 г. (стр. 242)

БележкиРедактиране

 1. [1]
 2. [4]
 3. 4
 4. [6]
 5. 8