Геохимията е наука за състава, законите за разпространението и миграцията на химичните елементи на Земята. Използва химични, физикохимични и физични методи. Има голямо значение за практиката – разкрива закономерностите в разпределението на полезните изкопаеми.

Терминът е въведен през 1838 г. от Кристиан Шьонбайн.[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Kragh, Helge. From geochemistry to cosmochemistry: The origin of a scientific discipline, 1915 – 1955 // Chemical Sciences in the 20th Century: Bridging Boundaries. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-3-527-30271-0. с. 160 – 192.