Гериатрията или още гериатрична медицина [1] е дял от медицината, който изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите при възрастните хора.

Гериатрията е дял от геронтологията.

Източници редактиране

  1. Гериатрична медицина, Тракийски университет Стара Загора