Граждански законник

Гражданският законник (на немски: Bürgerliches Gesetzbuch, съкр. BGB) е германски кодекс на гражданското право, приет от Райхстага през 1896 година и в сила до наши дни.

Граждански законник
— действащ —
Reichsgesetzblatt 1896 Seite 195.png
Юрисдикция Flag of Germany.svg Германия
Приет от Райхстаг
Приет на 1896 г.
В сила от 1 януари 1900 г.
Граждански законник в Общомедия

Структура на законникаРедактиране

А. Обща частРедактиране

„Allgemeiner Teil“, параграф 1 – 240, 7 раздела:

 • лица;
 • вещи и животни;
 • сделки;
 • срокове;
 • искова давност;
 • реализация на правата, самозащита (самопомощ);
 • обезпечение на интересите.

Б. Облигационно правоРедактиране

„Recht der Schuldverh?ltnisse“, параграф 241 до 853, 7 раздела:

 • съдържание на облигацията;
 • задължения произтичащи от договора;
 • прекратяване на поети задължения;
 • разпределяне на вземанията;
 • прехвърляне на дълг;
 • множественост от страна на длъжника и кредитора;
 • отделни видове договори.

В. Вещно правоРедактиране

„Sachenrecht“, параграф 854 до 1296, 9 раздела:

 • владение;
 • общи разпоредби за правото на земевладение;
 • собственост;
 • наследствено право върху постройки;
 • сервитути;
 • преимуществено право на закупуване;
 • вещни тежести;
 • ипотека, поземелен и рентен дълг;
 • залог на движими вещи и права.

Г. Семейно правоРедактиране

„Familienrecht“, параграф 1297 до 1921, 3 раздела:

 • граждански брак;
 • попечителство;
 • родство.

Д. Наследствено правоРедактиране

„Erbrecht“, 9 раздела; регламентира правото на наследяване и завещанията.

ИзточнициРедактиране