Главна адвокатура на Съюза (Бразилия)

държавна институция в Бразилия

Главната адвокатура на Съюза (на португалски: Advocacia-Geral da União, AGU) е институция в Бразилия, която осигурява директно или чрез своите подчинени органи процесуално и извънпроцесуално представителство и защита на Съюза и отговаря за дейностите, свързани с юридическото консултиране и асистиране на изпълнителната власт. Главната адвокатура на Съюза осигурява и процесуалното представителство на Бразилия пред международни и чужди съдилища.

Главната адвокатура е интегрална част от изпълнителната власт на страната, въпреки че нейните правомощия са описани в частта от Конституцията на Бразилия, отнасяща се до правомощията на съдебната власт. Главната адвокатура на Съюза е създадена през 1993 г. с цел разделяне на дейностите, изпълнявани от прокуратурата на Бразилия, от дейностите, отнасящи се до юридическото представителство и консултиране на Съюза.

Главната адвокатура на Съюза се ръководи от главния адвокат на Съюза, който се назначава свободно от президента на страната. Главният адвоката на Съюза е член на кабинета на президента с ранг на министър.

Органите, които влизат в структурата на Главната адвокатура са:

Външни препратки Редактиране

Източници Редактиране