Главна прокуратура на България

Главната прокуратура е съдебна държавна институция в България[1], част от съдебната власт.

Включва администрацията, подпомагаща дейността на главния прокурор. Създадена е с Димитровската конституция от 1947 година по съветски образец. Ръководи се от прокурор, който е подчинен на Народното събрание.

Преди 1947 г. прокуратурата (начело пак с главен прокурор) и поделенията ѝ са под ведомството на Министерството на правосъдието.

БележкиРедактиране

  1. Фонд 362, 120 а.е., 1948-1958 г.