Главно интендантство

Главното интендантство извършва обезпечаване на снабдяването на въоръжените сили в мирно време и по време на война и е част от структурата Министерството на войната.

ИсторияРедактиране

Историята на Главното интендантство започва през 1885 г., когато е формиран т.н. Хазяйствен отдел. През 1890 г. е преименуван на Домакинско отделение. До 1901 г. всички снабдителни въпроси са решавани от Домакинското отделение при Министерството на войната. През 1901 г. с Указ № 189 към Домакинското отделение е формирано Интендантско отделение. На 1 януари 1907 г. съгласно указ № 154 от 1906 г. това отделение, което е част от Административния отдел на Военното министерство се преименува на Главно интендантство.

През 1919 г. Главното интендантство се състои от Адютантска секция и три отделения: Бюджетно, Домакинско и Продоволствено.

Втора световна война (1941 – 1945)Редактиране

По време на Втората световна война (1941 – 1945) Главното интендантство се състои от 6 отделения: Хранително, Вещево, Снабдително, Техническо, Мобилизационно и Ликвидационно.

НаименованияРедактиране

През годините интендантството носи различни имена според претърпените реорганизации:

  • Хазяйствен отдел (1885 – 1890)
  • Домакинско отделение (1890 – 1 януари 1907 г.)
  • Главно интендантство (1 януари 1907 г. – 1960)
  • Интендантско управление (1960 – 1972)

НачалнициРедактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността.

звание име дати бележка
Генерал-майор Илия Димитриев 1909 – 1910 Началник на Главното интендантство
Генерал-майор Вичо Диков 1910 – 1912
Генерал-майор Дечо Гешев Балканска война Главен интендант
Генерал-майор Илия Димитриев Балканска война Главен интендант
Генерал-майор Радой Сираков 1913 – 1914
Генерал-майор Православ Тенев 1914 – 1915
Генерал-майор Радой Сираков 1915 – юни 1915 Началник на Главното интендантство
Генерал-майор Димитър Кирков 1915 – 1916 Началник на Главното интендантство
Генерал-лейтенант Янко Драганов 1916 – 1918 Началник на Главното интендантство
Генерал-майор Стефан Белов октомври 1918 – 1919 Главен интендант
Полковник Петър Мидилев 1919 – 1922
Полковник Михаил Филипов от 1929
Генерал-майор Христо Баларев 1936 – 1939?
Полковник Константин Бекяров 1939 – 1942?
Полковник Стефан Бояджиев 1942 – 1944 Главен интендант
Полковник Спиридон Стоев 1945 – 1946

ИзточнициРедактиране