Глицерин е тривиалното име на съединението 1,2,3-пропантриол, известно още като 1,2,3-трихидроксипропан (HOCH2CH(OH)-CH2OH), което представлява тривалентен алифатен алкохол. Друго, също разпространено, име за същото вещество е глицерол, въведено с цел да се подчертае алкохолния характер на глицерина (наставката – ол се използва в химията за означаване на алкохоли).

Получава се при хидролиза на природни мазнини и масла. За първи път е получен от Карл Шееле през 1779 г. при осапунване на мазнини.

Физични свойства Редактиране

Глицеролът е безцветна трудноподвижна течност, по-тежка от водата. Има сладък вкус, който е дал и тривиалното му наименование (от гр. гликерос – сладникав). Сладникавият вкус се дължи на натрупването на хидроксилни групи в молекулата на съединението. Във водата глицеролът се разтваря във всяко отношение, нещо повече, той е хигроскопичен. Затова, прибавен към смеси, ги прави по-трудно съхливи.

Ако на 1,2,3-трихлоропропан се действа с водна пара, протича процес, който може да се представи с уравнението:

 

От тази синтеза се вижда, че глицеролът може да се разглежда като получен от пропан, в молекулата на който по един водороден атом при всеки въглероден е заместен с хидроксилна група. Понеже глицеролът съдържа хидроксилни групи, той също е алкохол, но за разлика от етиловия, той е многовалентен алкохол. Както при етиловия алкохол, функционалните групи на това съединение са хидроксилните.

 
Молекула на глицерол

Химични свойства Редактиране

Свойства на глицерола, определени от хидроксилните групи Редактиране

Глицеролът взаимодейства с активни метали. При взаимодействието му с натрий се получава съединението натриев глицерат и се отделя водород:

 

Естерификация Редактиране

Глицеролът, както и етиловият алкохол, се естерифицират. С концентрирана азотна киселина в присъствие на   се образува веществото глицеролов тринитрат (нитроглицерин):

 

Горене Редактиране

Парите на глицерола горят с безцветен пламък, поради наличието на повече кислород в молекулата му.

 

Получаване Редактиране

Обичайната суровина за производството на глицерол са триглицеридите – три естера на дълговерижни карбоксилни киселини (мастни киселини), свързани с една молекула глицерол.

Основен източник на триглицериди са животински мазнини (лой) и растителни масла (палмово или соево). Възможно и е използването на нефт, но то е икономически неизгодно.

Суров глицерол се получава чрез хидролиза на триглицериди. Това става чрез два вида химични процеси:

 • Осапунване – триглицеридите се смесват с основа (калиев или натриев хидроксид), което води до химичното им разпадане на глицерол и соли на мастните киселини (сапун).
 • Трансестерификация (основен процес в производството на биогориво) – триглицеридите се смесват с алкохол (етилов или метилов) в присъствие на катализираща основа (калиев или натриев хидроксид), при която мастните киселини се свърват с хидроксилната група на алкохола в моноалкилни естери (биодизел), освобождавайки глицерола. Така глицеролът се явява остатъчен продукт при производството на биогорива. Съгласно Директива 2009/28/ЕО на ЕП и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО[3] се постави изискване за присъствие на биокомпонент в петролните горива във всички държави членки на Европейския съюз. Това води и до нарастване на производството на глицерол и намаляване на цената му.

Суровият глицерол може да бъдат пречистен, но процесът е скъп. Пречистването става чрез третиране с активен въглен за отстраняване на органични примеси, алкали за отстраняване на нереагирали глицеролови естери и йонен обмен за отстраняване на соли. Глицерол с висока чистота (> 99,5%) се получава чрез многоетапна дестилация под вакуум, поради високата точка на кипене на глицерола (290 °С).[4]

Годишното производство на глицерол в САЩ и Европа е около 950 хил. тона годишно.[5]

Глицеролът може да се изгаря, но неговата топлинна стойност е ниска.[6]

Физиологично действие и употреба Редактиране

Глицеролът е гъста безцветна течност със сладникав вкус и добра разтворимост във вода. Притежава дехидратиращи свойства, дължащи се на засилена реабсорбция на вода и увеличено плазмено налягане, което води до отделянето на голямо количество течност, поради което е забранен за вътрешна употреба при проблеми с бъбреците и нарушено кръвообращение. Повишеният прием на веществото може да доведе до силно обезводняване на организма. При външно приложение в малки количества омекотява и подхранва кожата, но поради силната си хигроскопичност чистият глицерол ще я изсуши.[7]

Глицеролът се употребява в:[7]

 • Хранителната индустрия (като хранителна добавка Е422) – стабилизатор, който запазва и увеличава вискозитета и консистенцията на хранителните продукти, и емулгатор при смесване на иначе несъединими при други условия вещества. Поради лаксативния ефект при прекомерната му употреба е разрешен в ограничени количества.
 • Производството на алкохолни напитки.
 • Медицината и криобиологията – като слабително и диуретично средство.
 • Козметиката – като съставка в много козметични средства и сапуни.
 • Производството на взривни вещества (виж нитроглицерин).
 • Обработката на кожени изделия.
 • Направата на хартия.
 • Производството на антифриз.
 • Течности за сапунени балони.

Източници Редактиране

 1. glycerol. PubChem. Посетен на 19 октомври 2016 г. (на английски)
 2. www.cdc.gov.
 3. Официален вестник на Европейския съюз
 4. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2006. ISBN 3527306730. DOI:10.1002/14356007.a12_477.pub2.
 5. Nilles, Dave. A Glycerin Factor. // Biodiesel Magazine, 2005.
 6. Sims, Bryan. Clearing the way for byproduct quality: why quality for glycerin is just as important for biodiesel. // Biodiesel Magazine. 25 October 2011.
 7. а б E422 – Глицерол (Glycerol)
Тази статия се основава на материал, публикуван във Органичната химия в мрежата, използван с разрешение на автора.