Гнайсът е често срещан и широко разпространен вид метаморфна скала с висока степен на регионален метаморфизъм. Обикновено гнайсът е съставен от фелдшпат, различни разновидности на граната (алмандин, гросулар, меланит, уваровит, нарича се пироп, андранит), андалузит, кварц и слюда. Цветът на скалите се определя от минералите, които съдържат. Според произхода си се разделят на ортогнайси (магматичен произход на протолита) и парагнайси (седиментен произход на протолита). Това са едрозърнести (едрина до няколко милиметра) с ивичеста и шистозна текстура скали. Наблюдава се тенденция на диференциране и сегрегиране на кварца и фелдшпатите и на мафичните минерали в ивици. Среща се в Родопите, Рила, Пирин и Сакар. Използва се в строителството.

Ивичест гнайс

Външни препратки Редактиране