Голема река

Уикимедия пояснителна страница

Голема река може да се отнася за:

  • Голема река, известна и като Треска, река в Северна Македония;
  • Голема река, на гръцки Родохори, село в дем Негуш, Гърция;
  • Голема река, част от областта Река, Северна Македония.
Вижте също
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.