Големият гръден мускул (m. pectoralis major) е голям и мощен ветрилообразен мускул. Намира се в предната част на гръдния кош на тялото и заема цялата предна повърхност на гръдния кош. При висящо положение на горния крайник има четириъгълна форма. С латералната си част той изгражда предната стена на подмишничната яма.[1] Големият гръден мускул заема основна част от гръдните мускули при мъжете, а при жените се намира под гърдите. Под него се намира малкия гръден мускул (m. pectoralis minor), които е триъгълен.

Голям гръден мускул
Gray410 pectoralis major.png
Латински m. pectoralis major
Нерв nn. pectorales5-Th1).
Произход Pars clavicularis – от медиална половина на ключицата); Pars sternocostalis – от предната повърхност на гръдната кост и хрущялите на II до VII ребро; Pars abdominalis – от горната предна стена на влагалището на правия коремен мускул.
Залавяне Crista tuberculi majoris на раменната кост   
Действие Привеждане и вътрешна ротация на мишницата; ключичната част повдига мишницата напред; при фиксиран горен крайник повдига гръдната кост и ребрата (допълнителен дихателен мускул).
Кръвоснабдяване а. thoracoacromialis, а. thoracica lateralis, а. thoracica superior, rr. intercostales anteriores.
Голям гръден мускул в Общомедия
Разположение на pectoralis major

Начални местаРедактиране

Според началните си места той има три части – pars clavicularis, pars sternocostalis и pars abdominalis:

Pars clavicularisРедактиране

Започва от медиалната половина на ключицата.

Pars sternocostalisРедактиране

Започва от предната повърхност на гръдната кост и хру[1]щялите на II до VII ребро

Pars abdominalisРедактиране

Започва от горната предна стена на влагалището на правия коремен мускул.[1]

При животнитеРедактиране

В анатомичната класификация на животните мускулът е представен от два повърхностни гръдни мускула (m. pectorales superficiales) – m. pectoralis descendens и m. pectoralis transversus. Първият започва от дръжката на гръдната кост и завършва на раменната кост. Вторият започва от областта на 1 – 6-ти ребрен хрущял и завършва в подраменната фасция. Двата мускула приближават крайника към трупа.[2] При птиците мускулът е по-голям и изцяло покрива дълбокия гръден мускул. Служи за свиване крилете надолу.[3]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в В. Ванков, Вл. Овчаров – „Анатомия на човека“ – 12-то издание – АРСО – София 2013 (стр. 169)
  2. Ковачев Г., Гигов Ц., Анатомия на домашните животни, том I, Земиздат 1995 г., София 1995 г., ISBN 954-05-0330-2, стр. 223
  3. Проф д-р вмн Ц. Гигов, „Анатомия на домашните птици“, второ издание, Земиздат 1985 г., стр. 24