Големият гръден мускул (m. pectoralis major) е голям и мощен ветрилообразен мускул. Намира се в предната част на гръдния кош на тялото и заема цялата предна повърхност на гръдния кош. При висящо положение на горния крайник има четириъгълна форма. С латералната си част той изгражда предната стена на подмишничната яма.[1] Големият гръден мускул заема основна част от гръдните мускули при мъжете, а при жените се намира под гърдите. Под него се намира малкия гръден мускул (m. pectoralis minor), които е триъгълен.

Голям гръден мускул
lang=bg
Латински m. pectoralis major
Нерв nn. pectorales5-Th1).
Произход Pars clavicularis – от медиална половина на ключицата); Pars sternocostalis – от предната повърхност на гръдната кост и хрущялите на II до VII ребро; Pars abdominalis – от горната предна стена на влагалището на правия коремен мускул.
Залавяне Crista tuberculi majoris на раменната кост   
Действие Привеждане и вътрешна ротация на мишницата; ключичната част повдига мишницата напред; при фиксиран горен крайник повдига гръдната кост и ребрата (допълнителен дихателен мускул).
Кръвоснабдяване а. thoracoacromialis, а. thoracica lateralis, а. thoracica superior, rr. intercostales anteriores.
Голям гръден мускул в Общомедия
Разположение на pectoralis major

Начални места редактиране

Според началните си места той има три части – pars clavicularis, pars sternocostalis и pars abdominalis:

Pars clavicularis редактиране

Започва от медиалната половина на ключицата.

Pars sternocostalis редактиране

Започва от предната повърхност на гръдната кост и хру[1]щялите на II до VII ребро

Pars abdominalis редактиране

Започва от горната предна стена на влагалището на правия коремен мускул.[1]

При животните редактиране

В анатомичната класификация на животните мускулът е представен от два повърхностни гръдни мускула (m. pectorales superficiales) – m. pectoralis descendens и m. pectoralis transversus. Първият започва от дръжката на гръдната кост и завършва на раменната кост. Вторият започва от областта на 1 – 6-и ребрен хрущял и завършва в подраменната фасция. Двата мускула приближават крайника към трупа.[2] Гръдната фасция покрива m. pectoralis transversus, който се насочва встрани към подраменната област и завършва в подраменната фасция[3].

При преживни двата мускула са слабо развити и не са ясно разграничени. При свиня m. pectoralis descendens е тънък, а m. pectoralis transversus завършва на раменната кост и подраменната фасция. При кон m. pectoralis descendens е къс, дебел и малко закръглен[4].

При птиците мускулът е по-голям и изцяло покрива дълбокия гръден мускул. Служи за свиване крилете надолу.[5]M. pectoralis е най-големият мускул на тялото, чиято месеста част е свързана с гърдите и неговата маса съставлява до 47 % от цялата мускулатура[6]. Мускулът е съставен от три различни по големина части: pars subcutanea thoracica et abdominalis и pars propatagialis[6].

Източници редактиране

  1. а б в Ванков, В. & Овчаров, Вл. Анатомия на човека, 12-о изд., София, АРСО, 2013, стр. 169
  2. Ковачев, Г. & Гигов, Ц., Анатомия на домашните животни, том I, София, Земиздат, 1995, ISBN 954-05-0330-2, стр. 223
  3. Гаджев, С. Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора, самоизд., 2014. ISBN 978-954-487-126-0. с. 211.
  4. Гаджев, С. Анатомия на домашните животни, том I, 2-ро изд. Стара Загора, самоизд, 2016. ISBN 978-954-487-140-6. с. 275.
  5. Гигов, Ц. Анатомия на домашните птици, 2-ро изд., Земиздат, 1985, стр. 24
  6. а б Гаджев, С. Анатомия на домашните птици, 2-ро прер. и доп. изд. Стара Загора, Мая Стоянова Гаджева, 2019. ISBN 978-619-91431-0-0. с. 50-51.