Горноводенско македонско благотворително братство

Горноводенско македонско благотворително братство „Апостол войвода“ е организация на бежанците от областта Македония, установили се в асеновградското село Горни Воден.

Горноводенско македонско благотворително братство „Апостол войвода“
Информация
Типобществена организация
Положениенесъществуваща
СедалищеГорни Воден, България
Езицибългарски

История редактиране

Основано е по инициатива на Димитър Янев на 7 юли 1924 година с председател Хр. Попатанасов, подпредседател е Иван Христов, секретар е Димитър Хр. Авков, касиер е Петър Лешев, а съветници са Ив. Д. Кръчов и свещеник Илия.[1] Ново настоятелство е избрано на 27 декември 1925 година в състав Иван Т. Христов (председател), Христо Ив. Гроздев (подпредседател), Петър Г. Манулев (секретар), Иван П. Стоянов (касиер) и съветници Лазар Хр. Пешев и Христо К. Костов.[2]

Учредено е на събрание от 24 април 1938 година в присъствието на двадесет делегати, които възобновяват дружеството и приемат нов устав. Избрано е ръководство в състав Тома Стоянов Козаров (председател), Георги Григоров Делев (подпредседател), Димитър Николов Начков (секретар), Борис Иванов Авков (касиер), Христо Траев Граматиков (член) и Петър Атанасов Струмелиев (член). В контролната комисия влизат Васил Ангелов Илиев (председател), Дионис Тодоров Пешев (секретар) и Георги Петров Николов (член).[3]

След Деветосептемврийския преврат от 1944 година дружеството е реорганизирано в Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“. Към 1972 година негови членове са Любен Димитров Христев, Христо Божков, Атанас Бинев, Стоян Панов, Пандо Самуилов, Веско Демерджиев и други. Избрано е ново ръководство в състав Иван Струменлиев (председател), Георги Петров Николов, Христо Божков, Дионис Ив. Попов, Атанас Трайков, Стайко Ив. Попев и Васил Филипов Терзиев. За ревизионна комисия са избрани Иван Дим. Попов, Мария Кълева и Юрдан Карапалев.[4]

Бележки редактиране

  1. Хроника // „Независима Македония“ II (71). София, СМЕО, 15 август 1924. с. 3.
  2. Хроника // „Независима Македония“ IV (146). София, СМЕО, 12 февруари 1926. с. 3.
  3. Райчевски, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България. София, Издателство „Захарий Стоянов“, 2016. с. 508 – 509.
  4. Н, И. Годишно отчетно изборно събрание на Македонското културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ село Горни Воден - Пловдивски окръг // Бюлетин на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България VI (4). София, СМКПДБ – Централно ръководство, Април 1972. с. 23 – 25.