Грабливи птици е несистематично сборно название за семействата:

Биват разделяни също на Дневни грабливи птици и Нощни грабливи птици. Дневните грабливи птици, по признаците на морфологично сходство са обединявани понякога в самостоятелен разред Соколоподобни (Falconiformes). Нощните грабливи птици също така са отделяни понякога в самостоятелен разред Совоподобни (Strigiformes). Сходството във външния вид и морфологията са предизвикани от процесите на конвергенция, а не се дължи на общ произход както се е смятало в по-далечното минало.

Част от грабливите птици (предимно дневни, но понякога и нощни) се използват от дълбока древност като ловни птици.