Гравитационен колапс

Гравитационен колапс в астрономията е активно свиване на звезда под въздействие на гравитацията. Това се случва, когато при термоядрения синтез не се отделя достатъчно енергия за да балансира гравитацията и да се запази хидростатичното равновесие и звездата започва да се свива към много плътно състояние.

Схема на гравитационен колапс

Ако нарастващото вътрешно налягане спре гравитационния колапс, звездата се превръща в бяло джудже. Въпреки това, ако масата на звезда надхвърли границата на Чандрасекар, колапсът продължава до превръщането ѝ в неутронна звезда или в черна дупка.

Литература редактиране

  • Айзък Азимов, Гравитационната гибел на вселената (Колапсиращата вселена или историята на черните дупки), София, Народна просвета, 1990.