Гравитационна сингулярност

Картинка на черната дупка (singularity – гравитационната сингулярност)

Гравитационната сингулярност е място, в което според учените се нарушава непрекъснатостта на пространство-времето в теорията на относителността.[1] Там величините, използвани за измерване на гравитационното поле (изкривяване на пространство-времето или плътност на материята), клонят към безкрайност. Според теорията, гравитационни сингулярности се проявяват във вътрешността на черните дупки или в началния момент на Големия взрив. Най известна е сингулярността при черните дупки. Въпреки това, Айнщайн отхвърля тази идея като грешка в част от собствената си теория. Синглуналностите обикновено се разглеждат като грешки или знак за такива в дадена теория.[източник? (Поискан преди 61 дни)]

БележкиРедактиране