Градежнишка пещера

пещера в България

Градежнишка пещера, също Рушова пещера или Рушова дупка, е пещера до село Градежница, Тетевенска община, Ловешка област, край едноименна река.

Градежнишка пещера
Дължина 750 метра

Дължината ѝ е 750 м. Двуетажна, водна, богата на сталактити, сталагмити, сталактони, езерца и др. Животни – прилепи, мокрици, паячета и дрРушовата пещера се намира в землището на село Градежница, близо е и до село Глогово. Пещерата е известна отдавна, документирана е и картографирана през 1948 г.

От входа на пещерата се слиза по полуосветения под, покрит с влажни ръбати варовити блокове. Още от входа, вляво ясно се чува шум от подземна река. Водите на реката идват от крайния сифон и са с дебит около 30-40 литра в секунда. Първото препятствие по пътя е малка площадка с височина около 2 метра. След това се разкрива широк криволичещ тунел на пещерата.

Пътят по пещерния тунел води срещу течението на реката навътре в недрата на планината. Той е сравнително равен, но труден. Пътят минава и през реката, където има плитки места за преминаване. Има и труднодостъпни скални тераси, ограничени от отвесни влажни стени или стръмни хлъзгави глинести склонове. В пещерата могат да се видят много чудни скални форми, които се отразяват в спокойните води на реката. Във водата на реката могат да се видят и малки рибки, който бавно плуват в нея.

В реката живеят Листопадни растения. [1]

ИзточнициРедактиране