Гражданската авиация е едната от двете основни категории авиации, включваща в себе си всички невоенни форми на авиация, както частна, така и търговска.

2009

Повечето страни в света са членки на Международната организация за гражданска авиация (International Civil Aviation Organization, ICAO) и работят заедно за създаването на общи стандарти и препоръчителни практики за гражданската авиация по света.

Гражданската авиация включва в себе си 2 основни категории: - авиотранспорт, пътнически или товарен, осъществяван по определен график и маршрути от съответните авиокомпании (Scheduled air transport); - авиотранспорт, граждански или частен, нерегламентиран с определени графици и маршрути (General Aviation).

Уикипедия разполага с
Портал:Авиация