Гражданският съюз е законов институт, подобен на брака.

Правно признание на
eднополовите граждански съюзи
Правни формулировки

Брак:
Белгия, Канада, Холандия, Норвегия, Южна Африка, Испания, Швеция, САЩ (някои региони брак, други фактическо съжителство)
С неустановена правна рамка, но възможни: Аруба, Израел, САЩ (някои щати), Холандски Антили

Други правни формулировки

Граждански съюз, регистрируемо партньорство, съжителство.

По страна и година на приемане
Признати национално
Като нерегистрирани съжителства
Признати в някои региони
Признати преди легализирането на
еднополов брак

Холандия (повсеместно) (1998)
Испания (12 от 17 общности) (1998)
Южна Африка (повсеместно) (1999)
Белгия (повсеместно) (2000)
Канада (2001)

В процес на обсъждане
Виж още

Еднополов брак
Регистрирано партньорство
Съвместно съжителство
Хомосексуалност и законодателство

В някои държавие от него могат да се възползват и еднополови двойки като алтернатива на еднополовия брак.

Обхват редактиране

Характеристиките на гражданския съюз варират във всяко отделно законодателство. Някъде той предоставя почти идентични права и задължения като тези на брака, но без право на осиновяване и на общо фамилно име. Другаде правата, произтичащи от гражданския съюз, са по-ограничени. На места те са сведени до възможността двойката официално да се заяви като такава и да се впише в специален регистър. Последната разновидност най-често се нарича съвместно съжителство.

Права редактиране

Основни права, предоставяни от гражданския съюз, са:

  • право на болнични посещения на партньора
  • право на решение за медицински интервенции спрямо партньора
  • право на предявяване на граждански искове за увреждане или смърт на партньора
  • право на социални осигуровки, право на обезщетения при смърт на партньора
  • право на здравна застраховка и застраховка живот от и за партньора
  • право на прехвърляне на имущество между партньори, без да се плаща данък
  • право на обща собственост
  • съвместни родителски права и задължения спрямо децата – на издръжка, на училищен контрол и пр.
  • право на законно пребиваване в страната на партньора
  • право на семейни намаления за клубни и организационни такси, промоционални цени на стоки и др.

Признаване редактиране

Понастоящем гражданските съюзи са възприети в следните държави:

На местно равнище граждански съюзи са признати в райони на:

Към момента текат разисквания относно приемането на граждански съюзи в Ирландия, Полша, Гърция, Словения, Румъния, Чехия, Тайван и щата Кънектикът (САЩ).