Група за развитие (ООН)

Групата за развитие на ООН (на английски: United Nations Development Group), съкратено ГРОН (UNDG), е консорциум от специализирани органи на Организацията на обединените нации.

Създаден е в резултат от реформата, проведена от генералния секретар Кофи Анан на Организацията на обединените нации през 1997 г. с цел да се подобри ефективността на дейностите на ООН в областта на развитието.

Стратегическите приоритети са да се отговори на Тригодишния подробен политически преглед и на глобалните приоритети за развитие и да се гарантира, че системата на ООН за развитие става все по-вътрешно съсредоточена и съгласувана. ГРОН разработи и прие пакет от стратегически приоритети за периода 2010-2011 г. Стратегическите приоритети на UNDG дават насока на членовете ѝ на глобално, регионално и национално равнище за улесняване на качествената промяна и въздействие за подкрепа на ООН на ниво държава.

ГРОН обединява 32 агенции на ООН и групи, плюс 5 наблюдатели, работещи по различни или сходни проблеми на развитието – такива като Програмата на ООН за развитие (ПРООН, UNDP), Международната организация по труда (МОТ, ILO) и др.

Днес ГРОН е сред основните участници в процеса на ООН за програмата на развитие Post-2015.

ИсторияРедактиране

През 1997 г. по инициатива на генералния секретар Кофи Анан е проведено обсъждане в рамките на ООН да се обединят всички агенции, фондове и програми за развитие към ООН, които да работят заедно по въпросите за развитие, тъй като многобройните програми за развитие към ООН, фондове и специализирани агенции навлизаха в дейностите си помежду си. Първоначалното предложение е било да се слеят УНИЦЕФ, Световната програма по храните и Фонда за населението (УНФПА) в ГРОН.

Членове на UNDGРедактиране

НаблюдателиРедактиране

ОрганизацияРедактиране

РъководствоРедактиране

Програмата за икономически и социален съвет към ООН и Общото събрание на ООН осигуряват надзор и мандатите на UNDG. UNDG се наблюдава от Икономическия и финансов комитет (втори комитет) на Общото събрание. UNDG предоставя доклади пред Общото събрание като например Изчерпателен статистически анализ за финансирането на оперативните дейности за развитие на системата на ООН за 2006 година и Изчерпателен статистически анализ за финансиране на оперативните дейности за развитие на системата на ООН за 2007 година.

Председателят на UNDG е администратор на UNDP. От основаването на UNDG председатели са:

  • Джеймс Спет – 1997- 1999
  • Mарк Браун – 1999-2005
  • Кемал Дервиш – 2005-2009
  • Хелен Кларк – 2009-

Изпълнителен комитетРедактиране

Изпълнителният комитет включва четири учредители агенции – UNDP, UNFPA, UNICEF и Световната програма по храните (Върховният комисар за правата на човека е по право член на Комитета).

Консултативна група на UNDGРедактиране

Под ръководството на Кемал Дервиш е създадена Консултативната група, която осигурява на UNDG Стол със съвети и насоки за управлението на оперативните измерения на UNDG и Постоянен кординатор на системата. През 2009 г. неротационните членове на консултативната група бяха: FAO, ILO, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO и UNIDO. Ротационните членове (за период от 1 година, считано от 1 авфуст 2009 г.) бяха: UNAIDS, DESA и Икономическата комисия на Европа (представляваща всичките пет Регионални комисии).

Координиране на развитиетоРедактиране

Сужбата по координиране на развитието към ООН е ключов компонент в рамките на UNDG, който чрез насърчаване на социално-икономическия прогрес осигурява подкрепа. През 1997 г. ключова част от формирането UNDG е обединяване на системата на ООН и подобряване качеството на помощта за развитие. Координацията води до по-голяма подкрепа от ООН относно националните планове и приоритети, прави операциите по-ефективни, намалява транзакционните разходи за правителствата и в крайна сметка помага на хората да постигнат Целите на хилядолетието (Millennium Development Goals) и други международно договорени цели за развитие.