Грънчарско хоро

Грънчарско хоро е вид български народен танц от Северняшката фолклорна област. Размерът на такта е 9/8 б, неравноделен, четириделен, с втори дълъг дял. С краката се правят вертикални кръгове, наподобяващи движението на грънчарското колело. И от там идва името му – грънчарско. Макар и рядко Грънчарското хоро се среща и в Македонската фолклорна област, но в много бавно темпо.