Гъбите в България (монография)

Гъбите в България е многотомна монография обобщаваща знанията за гъбите в България съставяна от Института по ботаника при БАН, а след преструктурирането на академията — от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ). Предвижда се поредицата да включва около 20 тома, всеки от които да съдържа информация за един или повече разреда гъби.[1] Всеки том съдържа обща част описваща общите характеристики на изследваната група гъби и специална част съдържаща определителни таблици на видовете и кратка информация за тях. От III том насетне книгите включват и кратък превод на английски език съдържащ определителните таблици и сбита информация за видовете, а IX том е изцяло на английски език.

Томове редактиране

 • Том 1. Виолета Факирова. Разред Erysiphales. 1991, 154 с.
 • Том 2. С. Ванев, Е. Димитрова, Е. Илиева. Разред Peronosporales. 1993, 196 с. ISBN 954-430-227-1
 • Том 3. С. Ванев, Е. Самева, Г. Бакалова. Разред Sphaeropsidales, Част 1 – Анаморфи със септирани конидии. 1997, 336 с. ISBN 954-430-395-2, ISBN 954-642-026-3
 • Том 4. Цветомир Денчев. Клас Ustomycetes (разреди Tilletiales, Ustinaginales и Graphiolales). 2001, 287 с. ISBN 954-430-755-9, ISBN 954-642-110-3
 • Том 5. Ганка Бакалова. Екатерина Самева. Меланкониални гъби / Melanconiales. 2012, 176 с. ISBN 978-954-9746-25-9
 • Том 6. Евтимия Димитрова. Разред Helotiales, Част 1. 2010, 242 с. ISBN 978-954-9746-15-0
 • Том 7. Ганка Бакалова. Цветанка Борисова. Церкоспоридни хифомицетни гъби / Cercosporoid hyphomysetous fungi. 2010, 259 с. ISBN 978-954-9746-16-7
 • Том 8. Димитър Стойков. Разред Diaporthales. 2012, 319 с. ISBN 978-954-9746-17-4
 • Том 9. Adriana Atanassova, Helmut Mayrhofer. Physciaceae, Part 1 – Foliose Genera. 2012, 112 с. ISBN 978-954-9746-24-2

Финансиране редактиране

Според правилника на ИБЕИ, научните дейности могат да се финансират от бюджета на БАН, от бюджета на ИБЕИ, от държавни институции и от организации, фондации, фирми и др.[2] В предговорите на томове III и IV се посочва, че част от финансирането на научната дейност свързана с монографията е осигурено от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) на МОН. Според годишния отчет на ИБЕИ, от ФНИ са одобрени два проекта свързани с монографията:[3]

 • Проект Монографска поредица „Гъбите в България“, т. 5 за периода 2011–2012 г. на стойност 1 917 лв.
 • Проект Монографска поредица „Гъбите в България“ – таксономия, разпространение и стопанско значение на церкоспороидни гъби, торбести гъби, ръжди и лихенизирани гъби за периода 2008–2012 г. на стойност 117 000 лв.

Източници редактиране

Вижте също редактиране