Отваря главното меню

Гъстота на населението

Гъстотата на населението представлява броя на хората на единица площ (което може да включва или изключва вътрешните водни басейни), въпреки че това може да се изрази и в съотношение с обитаема, населявана, плодородна (или с потенциал за плодородие) или обработваема площ.

Този показател обикновено се измерва в души на километър или на хектар, което се получава, просто като се раздели броят на жителите на общата площ в километри.


Държавите или териториите в света с най-висока гъстота на населението са:

За пълния списък вижте:

Списък на страните по гъстота на населението