Гамбийско даласи

(пренасочване от Даласи)
Банкнота от 25 даласи и монети от 5 бутути до 1 даласи

Даласи е официална валута и разплащателно средство в Гамбия от 1 юли 1971 година, когато страната получава независимост от Великобритания.

1 даласи е равно на сто бутути. През 1971 г. е пусната монета купюри от 1, 5, 10, 25 и 50 и 1 Boutout даласи. Фигури обратни монети три високи деноминации съответните дизайн повторни предишните парични единици (1, 2 и 4) и Боб обръща три монети деноминации нисш съответно повтарят дизайн монети 6, 3 и 1 пени.

Новата монета 1 даласи е въведена през 1987 г., той се копира британската монета 50 пенса.

Само монети от 25, 50 и 1 Boutout даласи в момента са в обръщение, въпреки че през 1998 г. издава нови монети в купюри от 1, 5 и 10 Boutout.