Дама̀стион (на старогръцки: Δαμάστιον; на латински: Damastion) е древен град на Балканския полуостров, чиято локализация не е точно установена, и за чието местоположение съществуват множество хипотези.

Градът е известен от „Географията“ на Страбон по своите сребърни мини.

ХипотезиРедактиране

Съществуват няколко хипотези за местоположението на древния Дамастион, най-основните от които се свеждат до:

Сребърните монети на Дамастион са влезли в обращение в древна Дардания - Поморавието, Метохия, адриатическото крайбрежие на Северен Епир, както и в днешна Северна Македония и Югозападна България – Кюстендилско, Трънско и Пернишко.