Дармщатий

химичен елемент с атомен номер 110

Дармщатий, познат в миналото като унунилий, е химичен елемент със символ Ds, атомен номер 110 и атомна маса 281.

Дармщатий
МайтнерийДармщатийРьонтгений
Pt

Ds

(Uhq)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZДармщатий, Ds, 110
Група, период, блок107d
Химическа серияпреходен метал (вероятно)
Електронна конфигурация[Rn] 5f14 6d8 7s2 (вероятно)
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (вероятно)
CAS номер54083-77-1
Свойства на атома
Атомна маса[281] u
Атомен радиус132  pm (вероятно)
Ковалентен радиус128 pm (вероятно)
Степен на окисление8, 6, 4, 2 (вероятни)
Йонизационна енергияI: 955,2 kJ/mol
II: 1891,1 kJ/mol
III: 3029,6 kJ/mol
IV: 3955,9 kJ/mol
(вероятни)
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество (вероятно)
Кристална структура
(вероятно)
кубична обемноцентрирана
Плътност34800 kg/m3 (вероятно)
История
Наименуванна Дармщат, Германия
ОткритиеЦентър за изследване на тежки йони „Хелмхолц“ (GSI) (1994 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
279Ds синт. 0,2 сек. α (6 %) 275Hs
СД (94 %) разни
281Ds синт. 14 сек. α (10 %) 277Hs
СД (90 %) разни

Този синтетичен елемент има свръхтежки атоми. Разпада се бързо. Някои от по-тежките му изотопи имат период на полуразпад около 14 секунди.