1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Датата е точно определен ден от календара. Календарната дата позволява даден ден да бъде идентифициран.

Датите обикновено се базират на циклите в движението на астрономически обекти, като Слънцето или Луната.

Даден ден може да бъде представен от различна дата в друг календар, като например в Григорианския и Юлианския календар, които са били използвани едновременно на различни места. В повечето календарни системи, датата се състои от три части: ден, месец и година. Също така може да има и допълнителни части, като ден от седмицата.

Сега е 22:12 (UTC), 24/07/2021. Това означава, че днес е 24 ден от месец юли на 2021 година, или днешната дата е 24 юли 2021 г. От календара се вижда, че тази дата отговаря на събота.

ЕтимологияРедактиране

Думата навлиза в българския чрез френската date, но самата тя е от къснолатинската data.

Формати за датиРедактиране

(МДГ/MDY)Редактиране

При този формат първо се изписва месецът (обикновено с букви), после денят (с число) и накрая годината (с число). Например, Септември 15, 1990. По-разпространен начин за изписване на датите в англо-саксонския свят, отчасти поради особеностите на езика. На английски 15 September, 1990 се чете September the fifteenth, nineteen hundred ninety, в превод: Септември петнадесетият, хиляда деветстотин и деветдесета година. Съществуват много разновидности на този формат:

Септември 15, 1990
Септември-15-1990
Септември/15/1990

(ДMГ/DMY)Редактиране

При този формат последователно се изписват денят (с число), месецът (с число или с букви) и годината (с число). Например: 15 септември 1990 или 15/09/1992, или 15.09.1992, или 15-09-1992.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране